ros_wild_thumper.git
2015-05-15 Erik Andreseninitial hpec sav based path following
2015-05-07 Erik Andresenadded initial avr motor_ctrl
2015-05-07 Erik Andresenavr/nano: added srf sensors
2015-05-07 Erik Andresenmove_base: support for srf & ir
2015-05-06 Erik Andresenadded initial avr/nano program
2015-04-05 Erik Andresentuning
2015-04-04 Erik Andresenadded teleop, move_base for cmd_vel
2015-04-03 Erik AndresenInitial commit