motor_ctrl: i2c fixes
[ros_wild_thumper.git] / avr / motor_ctrl / Makefile
2017-01-16 Erik Andresenavr/motor_ctrl: set avr frequency to 5MHz
2015-08-14 Erik AndresenMerge branch 'master' of ssh://vontaene/home/erik_alt...
2015-05-29 Erik Andresenavr: clk back to 4MHz, optimize uninterruptible parts
2015-05-25 Erik Andresenavr: increase clk to 8MHz
2015-05-07 Erik Andresenadded initial avr motor_ctrl