avr/motor_ctrl: set avr frequency to 5MHz
[ros_wild_thumper.git] / msg /
2016-12-29 Erik AndresenSensor.msg: use float for pressure
2016-12-28 Erik Andresenadded sensor msg and script
2015-12-06 Erik Andresenadded rgb stripes