updated motor pid values
[ros_wild_thumper.git] / msg / Sensor.msg
2017-01-20 Erik Andresenupdated motor pid values
2016-12-29 Erik AndresenSensor.msg: use float for pressure
2016-12-28 Erik Andresenadded sensor msg and script