move_base: updated to new speed control, added odom code
[ros_wild_thumper.git] / avr /
2015-05-25 Erik Andresenavr: increase clk to 8MHz
2015-05-25 Erik Andresenavr: added speed & pose calculations
2015-05-24 Erik Andresenavr: fixes, pid tuning
2015-05-24 Erik Andresenavr fixes
2015-05-07 Erik Andresenadded initial avr motor_ctrl
2015-05-07 Erik Andresenavr/nano: added srf sensors
2015-05-06 Erik Andresenadded initial avr/nano program